marți, 29 iulie 2014

Degetul lui Dumnezeu

Şi vrăjitorii au zis lui Faraon: "Aici este degetul lui Dumnezeu!" (Exod 8:19a)

Îţi duci existenţa-ntr-o lume confuză,
Un bâlci saturat de false valori,
Iar domnul acestui veac se amuză
Când tu, rătăcit, neavând călăuză,
Te zbaţi căutând divine comori

Căci ţi-a ajuns, ca un zvon, la ureche
Cum că ar fi, printre mulţi "creatori",
Şi lucruri de marcă, lucrări nepereche,
De certă valoare, şi-o taină străveche
Le ţine departe de imitatori.

E bună intenţia ta, ziditoare,
Dar fără un ghid tu te laşi dus de vânt
Căci ceea ce cauţi, cu-atâta ardoare,
Poartă amprenta Aceluia care
A creat Universul întreg prin Cuvânt.

Doar la El vei găsi tot ce îţi lipseşte
Pentru-a împlini voia Sa pe pământ,
Ia Cartea vieţii, ca ghid, şi citeşte,
Iar pentru-a cunoaşte amprenta,primeşte
Lumina divină a Duhului Sfânt.

Aşa vei putea, în pornirea-ţi ardentă,
Să eviţi acest amalgam viciat,
Această otravă în stare latentă,
Şi să iei doar ce poartă divina amprentă,
Produse de marcă din aur curat.

Îţi duci existenţa-ntr-o lume confuză,
Tot cauţi valori şi-a alege ţi-e greu,
Ia Cartea vieţii, acum, călăuză
Şi-ai să vezi strălucind, ca jarul în spuză,
Lucrări purtând degetul lui Dumnezeu.

Amin
Vulcan, nov. 2006      Slmion Felix Marţian

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu